PIT 36

Najnowsza wersja programu PITy 2016

Przesyłanie wypełnionych formularzy za pośrednictwem platformy e-Deklaracje

Wszystkie formularze zeznań rocznych PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39

Załączniki tym PIT ZG, PIT/Z, PIT-D, PIT/M, PIT-0, PIT-B i inne.

Automatyczna weryfikacja prawidłowości wprowadzanych danych wraz z propozycjami poprawek.

Rozbudowana pomoc oraz kreator PIT-ów.

Wydruk przelewów i opłacanie podatków

Pamiętaj! Deklarację PIT-37 należy złożyć do 30 kwietnia 2017 roku.
jak wypełnić PIT